موضع آیت الله سیستانی درباره خرافات در ایران

خرداد ۲۵, ۱۳۹۸ ساعت: ۲۲:۲۵ ب.ظ 1,944 بازدید یک نظر
«شما خودتان این وضع را به وجود آورده‌اید، هی گفتید آقای بهاء الدینی اینطور است و آنطور است، هی کرامات گفتید...جمکران را آنطور بزرگ کرده‌اید و منبری‌ها آن حرف‌ها را می‌زنند...»

موضع آیت الله سیستانی درباره خرافات در ایران

آیت الله سیستانی : شما خودتان مسجد جمکران را بزرگ کردید و این وضع را به وجود آورده اید

🔹حضرت آیت الله سیستانی پیشتر در فروردین ۱۳۹۰ در دیدار مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از ترویج خرافات و نشر و بازگویی به اصطلاح کرامات برخی افراد در کشور و کتب منتشره ابراز نگرانی کرده بودند. در فصلی از کتاب آیت الله سیستانی و عراق جدید با عنوان “آیت الله ضد خرافه” آمده است:

🔹به آیت الله عرض کردم: ایران، گرفتار خرافات است و انحراف عقیده و سستی اعتقادات به دلیل میدان ‌دار شدن افراد کم سواد و سودجو بیداد می‌کند… آیت الله سیستانی، مهلت ندادند من همه مطالبم را در این زمینه بگویم و با روحیه ای آماده و البته مشتاق و مسلط نسبت به این مقوله، شروع کردند به اظهار نظر کردن و گفتند: «شما خودتان این وضع را به وجود آورده اید. هی گفتید آقای بهاء الدینی اینطور است و آنطور است. هی کرامات گفتید. من خودم در قم بودم و این چیزها را می‌دانم و اینجا هم که هستم کتاب‌های زیادی می‌خوانم و این حرف‌های کرامات را که می زنند و می نویسند می خوانم و معتقدم شما خودتان، کشور را به روزی انداخته اید که این گرفتاری‌ها پیش آمده و جمکران را آنطور بزرگ کرده اید و منبری‌ها آن حرف‌ها را می‌زنند. من منبرها را هم گوش می‌کنم.»

🔹گفتم: و مداح‌‌ها. گفتند: «آنها را هم همین کارهای شما اینطور کرده است.» گفتم: ما خودمان در مقابل آن دسته از منبری‌ها و مداح‌هایی که مطالب سست و نادرست و خرافاتی را به خورد مردم می‌دهند قرار داریم و علیه آنها مقالات و مطالب زیادی نوشته ایم و انتظار ما از شما این است که شما هم موضعگیری کنید و به ما در این زمینه کمک کنید، چون موضعگیری شما خیلی اثر دارد. گفتند: «اینها را می‌دانم و از قول من هم چیزهایی علیه اینها گفته‌اید و منتشر شده است، ولی من بنای دخالت در ایران را ندارم. ایران مهندسی شده است و سر مهندس هم دارد و من نباید دخالت کنم.»

🔹گفتم: منظورم این نیست که در مسائل حکومتی دخالت کنید، ولی در امور اعتقادی اظهار نظر شما مؤثر است. اعتقادات مردم در خطر است و برای حفظ دین و اعتقادات، ورود شما به این مسائل لازم است. گفتند: «شما که گفتید سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست، چطور می‌توانید اینها را از همدیگر جدا کنید؟ همان آقای بهشتی که شما با ایشان رفیق بودید،‌ قانون اساسی را تدوین کرده و آن را طوری ترتیب داده که برای مرجع فقط مسائل غسل و طهارت باقی مانده و بقیه چیزها مربوط به حکومت است. بنابراین،‌ ما چه بگوییم؟»

🔹این قسمت، به نظرم رسید برای آیت الله سیستانی بسیار مهم بود، زیرا دوباره به آن برگشتند و گفتند: «وقتی در قانون اساسی برای مراجع فقط مسائل غسل و طهارت باقی گذاشته اند و بقیه چیزها مربوط به حکومت است، ‌ما چه بگوییم؟»


نظرات
  1. سلام اینکه مشهور است باینکه سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست برای ان جان برکفان اماده به رزم که اسلام را با همه ابعادش قبول کرده اند گفته اند نه برای انانکه میگویند نومن ببعض و نکفر ببعض به فقهش ایمان می اوریم و به ظلم ستیزی اش کاری نداریم آقا خودش می اید آب خوش و نان داغ را می خوریم و فقه ال محمد را زیر کولر در تابستان و کنار بخاری در زمستان درس میگوییم وآقای بهشتی که با ایشان رفیق بوده اند نه بلکه مرحوم ایت الله شهید مظلوم بهشتی برای ان عده ای نفرموده اند که اعتقادشان بر اینستکه فقاهت ما عین دیانت ما و دیانت ما عین فقاهت ماست.

پاسخ دادن به داود حسنی لغو پاسخ