- پایگاه اطلاع رسانی خبری – تحلیلی یزدیان - https://yazdiyan.ir -

جهل مقدسی که در جستجوی مسلط شدن بر نظام هنجاری ماست

جهل مقدسی که در جستجوی مسلط شدن بر نظام هنجاری ماست

🖊یادداشتی از: ابوالفضل فاتح

👈کتاب پزشکی هاریسون، از مقدسات نیست اما آتش زدن آن عمق جهل و کینه نسبت به علوم جدید را نشان می دهد.

🚨تاسف آورتر آنکه این آتش سوزی در لباس تبلیغ دین و با سودجویی از اذکار دینی صورت می پذیرد. این نمونه ای از جهلی است که روز به روز در جامعه ما گویی مقدس تر می شود.

🔸جهل مقدسی که در سایه ی دور شدن از معیارهای اخلاقی و علمی در حال رونق و اگر بتواند در جستجوی مسلط شدن بر نظام هنجاری ماست به ویژه آن که متاسفانه برخی محافل و و رسانه های شناخته شده نیز به این جهل دامن می زنند.

🔸این رخداد تلخ و هشدار دهنده تنها نمونه ای از بسیاری از نمونه هاست که در این سوی و آن سوی جاری است اما هنوز آتش و دودش به چشم ها نیامده است. ای کاش جدی و جدی تر گرفته شود تا ان شاء الله نقطه ی پایانی بر این نوع جهل فروشی ها و افراط ها و کینه ها و بی مسئولیتی ها و عقب ماندگی ها باشد.

🔸حاشا که بر دامن ملت متمدن ایران، این لکه های سیاه و شرم آور تحمل شود.