گفت وگو با عباسعلی میرحسینی سرمربی تیم خاتم اردکان به بهانه قهرمانی آسیا

مرداد ۱۸, ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۰۲ ق.ظ 1,027 بازدید ۲ نظر
تیم خاتم اردکان با افتخار قهرمان آسیا شد، به همین بهانه، با عباسعلی میرحسینی سرمربی بومی ویزدی تیم گفت وگویی انجام داد، که تقدیم شما می شود.

گفت وگو با عباسعلی میرحسینی سرمربی بومی و یزدی تیم خاتم اردکان به بهانه قهرمانی آسیا

تیم خاتم اردکان با افتخار قهرمان آسیا شد، به همین بهانه، با عباسعلی میرحسینی سرمربی بومی ویزدی تیم گفت وگویی انجام داد، که تقدیم شما می شود.

◽️تبریک میگم،در مورد این قهرمانی چه احساسی دارید؟
بسیار خوشحال وخرسندم.خداوند لطفش شامل حالمون شد،مزد سه سال زحمت وتلاش مداوم رو گرفتیم.خستگی از تنمون به در رفت.باعث افتخار استان یزد شدیم، وپرچم ایران  برافراشته شد،سرود ملی خونده شد وماهم به خودمون بالیدیم که سهیم بودیم.

◽️شما عنوانهای بسیاری در دوران بازی ومربیگری به دست آوردید، کدوم شیرین تر بود این قهرمانی یا قهرمانی  تیم ملی با مرحوم حسین معدنی؟
ببینید هرکدوم در جای خود اون اولین قهرمانی آسیا بعداز پنجاه سال تاریخچه والیبال در تایلند بود با خدابیامرز معدنی که یکی از بهترین خاطرات ورزشی منه واین قهرمانی حاصل تلاش من وتک تک دوستانم هست که سه سال زحمت کشیدیم.من گفتم روزهای سختی را برای نتیجه دادن تیم پشت سر گذاشتم، بیمارشدم، سکته کردم، خون دل خوردم تا خداراشکر حاصل تلاش جمعی جواب داد.

◽️در فصل جدید در خاتم اردکان می مانید؟
اگر دوستان ادامه بدهند وبخواهند که بمانم، چرا که نه، مگر اینکه اتفاقهای دیگری بیفتد.

◽️و صحبت پایانی:
مجدد به همه هم استانیهای عزیزم، مردم اردکان وبه ویژه هوادارانی که توی شرایط سخت ما را حمایت کردند تبریک می گم.
یادتون باشه،این قهرمانی حاصل حمایت همه کسانی است که نیم فصل اول، همون موقع که بدترین نتایج رو گرفتیم  همچنان با ما بودند، من میخوام ویژه این قهرمانی رو به اونها تقدیم کنم.تیم خاتم اردکان با افتخار قهرمان آسیا شد، به همین بهانه، با عباسعلی میرحسینی سرمربی بومی ویزدی تیم گفت وگویی انجام داد، که تقدیم شما می شود.

◽️تبریک میگم،در مورد این قهرمانی چه احساسی دارید؟
بسیار خوشحال وخرسندم.خداوند لطفش شامل حالمون شد،مزد سه سال زحمت وتلاش مداوم رو گرفتیم.خستگی از تنمون به در رفت.باعث افتخار استان یزد شدیم، وپرچم ایران  برافراشته شد،سرود ملی خونده شد وماهم به خودمون بالیدیم که سهیم بودیم.

◽️شما عنوانهای بسیاری در دوران بازی ومربیگری به دست آوردید، کدوم شیرین تر بود این قهرمانی یا قهرمانی  تیم ملی با مرحوم حسین معدنی؟
ببینید هرکدوم در جای خود اون اولین قهرمانی آسیا بعداز پنجاه سال تاریخچه والیبال در تایلند بود با خدابیامرز معدنی که یکی از بهترین خاطرات ورزشی منه واین قهرمانی حاصل تلاش من وتک تک دوستانم هست که سه سال زحمت کشیدیم.من گفتم روزهای سختی را برای نتیجه دادن تیم پشت سر گذاشتم، بیمارشدم، سکته کردم، خون دل خوردم تا خداراشکر حاصل تلاش جمعی جواب داد.

◽️در فصل جدید در خاتم اردکان می مانید؟
اگر دوستان ادامه بدهند وبخواهند که بمانم، چرا که نه، مگر اینکه اتفاقهای دیگری بیفتد.

◽️و صحبت پایانی:
مجدد به همه هم استانیهای عزیزم، مردم اردکان وبه ویژه هوادارانی که توی شرایط سخت ما را حمایت کردند تبریک می گم.
یادتون باشه،این قهرمانی حاصل حمایت همه کسانی است که نیم فصل اول، همون موقع که بدترین نتایج رو گرفتیم  همچنان با ما بودند، من میخوام ویژه این قهرمانی رو به اونها تقدیم کنم.