مقابله با فساد چگونه؟!

تیر ۱۹, ۱۳۹۷ ساعت: ۰۰:۵۵ ق.ظ 915 بازدید بدون نظر
مچ گیری تنها راه مقابله با فساد نیست. این ایجاد شفافیت و قرارگرفتن وضعیت مالی مدیران و مسئولین نظام سیاسی در اتاق شیشه ای و گوی بلورین است که از میزان فساد در بین مسئولین کشور می کاهد. تن دادن مقامات کشور به حضور در اتاق شیشه ای موجب پاسخگویی آنها خواهد شد و این مورد در معنای واقعی باعث پیشگیری شده است.

مقابله با فساد چگونه؟!

?غلامرضا حیدری، نماینده تهران

?مبارزه با فساد که این روزها بر آن در بین مسئولین کشور و توسط مقامات عالی نظام تاکیدی می شود، راه کارهایی واقعی دارد از جمله اینکه باید مدیران تن به مقابله با فساد به وسیله شفاف سازی بدهند.

❗️مچ گیری تنها راه مقابله با فساد نیست. این ایجاد شفافیت و قرارگرفتن وضعیت مالی مدیران و مسئولین نظام سیاسی در اتاق شیشه ای و گوی بلورین است که از میزان فساد در بین مسئولین کشور می کاهد. تن دادن مقامات کشور به حضور در اتاق شیشه ای موجب پاسخگویی آنها خواهد شد و این مورد در معنای واقعی باعث پیشگیری شده است.

?تنها در این صورت شاهد کاهش فساد اقتصادی نه در بین مسئولین بلکه در تمامی سطوح جامعه ایران خواهیم بود. مساله شفاف سازی به قدری در مبارزه با فساد جدی و کار آمد است که سازمان ملل به عنوان نهادی بین المللی به صورت جدی آن را دنبال می کند و کنوانسیون های مختلفی همراه با طرح و برنامه ها و توصیه های مختلف در این مورد به وجود آمده است. این کنوانسیونها برای شفافیت مالی است و منشاء جابجایی پول با توجه به این موارد مشخص خواهد شد اگر منشاء جابجایی پول در اقتصاد مشخص گردد به طور یقین گامی مهم در مبارزه اصولی با فساد اقتصادی در ایران برداشته خواهد شد.

?در گذشته برخی معتقد بودند افشای فساد اقتصادی کمکی به مقابله با فساد نخواهد کرد حال اینکه امروز این فهم از مبارزه با فساد دچار دگرگونی عمیقی شده است. افشای هرگونه تخلف از سوی مدیران در مراحل اولیه موجب خواهد شد که همگان و به خصوص مسئولین کشور از هرگونه فساد اجتناب کنند و این بهترین روش برای مقابله با فساد و رانت خواری در جامعه ایران است که مقامات ارشد آن همواره بر مقابله با رشد فساد در این جامعه تاکید می کنند.

?اگر در مبارزه با فساد از دیدگاه و دریچه وظایف حاکمیتی به این مهم نگاه شود موفق خواهیم بود. در نتیجه برای مبارزه با فساد باید هوشمندی ها و تدبیرهایی وجود داشته باشد که بسترهای ایجاد فساد فراهم نشود.

?یکی از بسترهای ایجاد فساد تنش های داخلی و خارجی است. زمانی که تنش داخلی وجود داشته باشد دستگاه های نظارتی دیگر نمی توانند بر امور مالی مدیران اجرایی نظارت داشته در نتیجه مدیران به هر روشی برای کسب در آمد بیشتر و تثبیت خود در قدرت گام بر می داند. همچنین زمانی که کشور در تنش خارجی قرار داشته باشد نیز شرایطی مشابه گذشته در جهت رشد بابک زنجانی ها فراهم خواهد شد.

شما هم نظر خود را ارسال کنید