سید حسن خمینی: از خدا بخواهیم”تعصب” را از ما دور کند

فروردین ۱, ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۳۵ ق.ظ 309 بازدید بدون نظر
یادگار امام در مراسم تحویل سال حرم امام گفت:

از خدا بخواهیم تعصب، چشم بستن بر واقعیت، تایید هرچه به نفع گروه حزب و جناح ماست و ندیدن هرچه مربوط به مخالف ماست و یا عدم نقد صحیح آنها، دور کند.

  مراسم تحویل سال حرم امام؛

سید حسن خمینی: از خدا بخواهیم”تعصب” را از ما دور کند

  یادگار امام در مراسم تحویل سال حرم امام گفت:

 از خدا بخواهیم تعصب، چشم بستن بر واقعیت، تایید هرچه به نفع گروه حزب و جناح ماست و ندیدن هرچه مربوط به مخالف ماست و یا عدم نقد صحیح آنها، دور کند.

سید حسن خمینی: از خدا بخواهیم"تعصب" را از ما دور کند

این خبر تکمیل میشود..

شما هم نظر خود را ارسال کنید