نوشتاری از محمد حسین زارع بیدکی

اصلاح طلبی مطلوب

فروردین ۳۰, ۱۳۹۵ ساعت: ۰۰:۰۲ ق.ظ 5,944 بازدید ۱۷ نظر
این رقابت در اصلاح طلب شدن نشان از دفن نشدن اصلاح طلبی در زباله دان تاریخ بلکه پررنگ تر شدن این جریان پویا و تاریخ ساز می باشد که به تاثیر گذاری رهبر معنوی خود حضرت سیدمحمد خاتمی می بالد.

هنوز زمان زیادی از اینکه عده ای در بوق و کرنا کرده بودند که دیگر چیزی از اصلاح طلبی نمانده و اصلاح طلبی را باید در زباله دان تاریخ دید نگذشته است؛ ولی اندک زمانی گذشت و اکنون تمام اقتدارگرایان و کاندیداهای غیر اصلاح طلب خواستار حضور در لیست امید و اصلاح طلبان هستند.
این خواست اصلاح طلبی همینک در دور دوم انتخابات مجلس پر رنگ تر شده است و در حوزه های خالی از اصلاح طلبان، دیگر کاندیداها در رقابتی شدید حاضر به هر کاری هستند تا در لیست امید قرار بگیرند؛ چون می دانند اگر در لیست امید قرار بگیرند حتما پیروز انتخابات می شوند.
این درخواست به دلیل اقبال مردم به اصلاح طلبان و این اقبال به دلیل دیدگاههای نزدیک اصلاح طلبان به آرمان های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می باشد. اصلاح طلبان همیشه در راستای اصلاح امور مملکت فعالیت های خود را سازمان داده و الگو و اسوه خود را بزرگ اصلاح طلب اعصار حضرت حسین بن علی (ع) قرار داده اند.
این رقابت در اصلاح طلب شدن نشان از دفن نشدن اصلاح طلبی در زباله دان تاریخ بلکه پررنگ تر شدن این جریان پویا و تاریخ ساز می باشد که به تاثیر گذاری رهبر معنوی خود حضرت سیدمحمد خاتمی می بالد.
در این بین منتخبین لیست امید نیز باید تمام وقت خود را جهت اصلاح امور کشور، رونق اقتصادی و آرامش مردم قرار داده تا مردم تغییر را با پوست و جان خویش لمس کرده و بار دیگر شاهد دوره شکوفایی و درخشان دیگری در ایران اسلامی باشیم.

نظرات

شما هم نظر خود را ارسال کنید